Näin ylläpidät miehisyyttäsi.

Amerikkalaisessa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism -lehdessä taannoin julkaistun tutkimuksen mukaan miesten testosteronitaso on laskenut tasaisesti 1980-luvulta lähtien. Mitä tämä muutos käytännössä tarkoittaa, ja voidaanko miehisyyden hiipumista jotenkin hidastaa.

Jaa artikkeli:

Click here to share through mail. Click here to share through twitter. Click here to share through linkedin. Click here to share through facebook. Click here to share through googleplus.

Tutkimuksessa ei käynyt ilmi mitään selkeää syytä tai selitystä sille, miksi miesväestön keskimääräinen testosteronitaso on vuosien saatossa heikentynyt. Todennäköisesti ilmiöön on useampia syitä. Testosteronitason laskusuunnasta tutkijat olivat kuitenkin yksimielisiä.

Testosteronin määrä jo pitkään laskussa.

Tilaa TestoMax tästä!

Tutkimuksessa tarkasteltiin yhteensä 1 700 ikääntyvän miehen testosteronitasoja kolmena eri ajanjaksona, vuosina 1987–1989, 1995–1997 ja 2002–2004. Tulosten valossa miesten normaali testosteronitaso laski prosentin vuosivauhtia koko tutkimusjakson ajan. Näin 65-vuotiaiden miesten testosteronitaso oli vuonna 2002 peräti 15 % alhaisempi kuin 1987. Tieto on karvasta kalkkia nykymiehille, jotka haluavat pysyä miehekkäinä läpi elämänsä.

Testosteroni on nimittäin tärkein mieshormoni ja elintärkeä energianlähde miehille. Lisäksi se vaikuttaa lihasmassaan ja -voimaan, jotka saavat monen miehen tuntemaan itsensä miehiseksi.

Pysy pidempään miehekkäänä.

Miesten tarpeisiin varta vasten kehitetyssä TestoMax-ravintolisässä on ainesosia, jotka voivat edesauttaa lihasmassan kasvattamista sekä kohentaa yleistä energiatasoa. Valmisteen tärkein ainesosa, sarviapilayrtti, edistää säännölliseen voimaharjoitteluun yhdistettynä lihasten kasvua sekä kestävyyden kannalta tärkeää kehon sokeriaiheenvaihduntaa, kertoo ravintolisiä valmistavan Norvitalin markkinointipäällikkö Cecilie Nordstrøm.

 – Peräti 93 prosenttia yli 300:sta TestoMaxia kokeilleesta miehestä koki valmisteen lisänneen energiatasoaan jo kolmen kuukauden käytön jälkeen, ja heistä 82 prosentin mielestä vaikutus oli tuntuva. 84 % valmistetta kokeilleista miehistä huomasi myös seksihalujensa voimistuneen kasvaneen energiatasonsa myötä, ja se jos mikä on tärkeä osatekijä siinä, että mies voi tuntea itsensä tosimieheksi, Nordstrøm hymyilee.

Ruby BC, Gaskill SE, Slivka D, Harger SG: The addition of fenugreek extract (Trigonella foenum-graecum) to glucose feeding increases muscle glycogen resynthesis after exercise. Amino Acids 2005;28:71-76.

Poole C, Bushey B, Foster C, Campbell B, Willoughby D, Kreider R, Taylor L, Wilborn C: The effects of a commercially available botanical supplement on strength, body composition, power output, and hormonal profiles in resistance-trained males. J Int Soc Sports Nutr 2010;7:34.

Travison TG, Araujo AB, Kupelian V, O’Donnell AB, McKinlay JB: The relative contributions of aging, health, and lifestyle factors to serum testosterone decline in men. J Clin Endocrinol Metab 2007;92:549-555.